Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σχεδίασης ανάπτυξης και υλοποίησης βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Περιγραφή

Ως Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις νοείται ένας ευρέως διαδεδομένος χώρος εφαρμογής τεχνογνωσίας, ο οποίος περιλαμβάνει συγκεκριμένες  προδιαγραφές και  απαιτήσεις, βάσει κανονισμών και νομοθεσίας, όπου δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις ή μεταβολές ουσίας του αντικειμένου που διαχειρίζονται.

Με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε στον χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,παρέχουμε  ολοκληρωμένες μελέτες και κατασκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για βιομηχανίες.

•    Κατασκευή πινάκων χαμηλής τάσης.
•    Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού & κίνησης
•    Ασθενή ρεύματα
•    Ισχυρά ρεύματα
•    Ειδικές βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εφαρμογές
•    Ασύρματες επικοινωνίες και απομακρυσμένους ελέγχους.

Η PowerVolt  παρέχει όλες τις υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστήματος της επιχείρησης με σκοπό τη άριστη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.